szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory:
Wybory do Sejmu i Senatu zarz膮dzone na dzie艅 13 pa藕dziernika 2019 roku
poka wszystkie dokumenty

Obwieszczenie W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 11 wrze艣nia 2019 roku o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 wrze艣nia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kandydat贸w do komisji obwodowych

Zarz膮dzenie Nr 85/2019 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia w Gminie Tra艂贸w miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczenie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych

Informacja o aktualnych sk艂adach obwodowych komisji wyborczych

 

OBOWI膭ZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuj臋, 偶e:

1)      Administratorem Pa艅stwa danych jest Gmina Tar艂贸w reprezentowana przez W贸jta (ul. Rynek 2, 27-515 Tar艂贸w, telefon kontaktowy: 15 83 85 111, adres e-mail: gmina@tarlow.pl).

2)      Administrator wyznaczy艂InspektoraOchrony Danych, z kt贸rym mog膮 si臋 Pa艅stwo kontaktowa膰we wszystkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych za po艣rednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)      Pa艅stwa dane osobowe b臋d臋 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowi膮zk贸w ustawowych Administratora w zwi膮zku z przeprowadzeniem wybor贸w do Parlamentu (Sejmu i Senatu RP) w oparciu o postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019, poz. 1506) oraz przepisy: ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 684 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz膮dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.), w szczeg贸lno艣ci – art. 8 ust. 1 tej ustawy, a tak偶e inne przepisy w艂a艣ciwe.

4)      Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji ww. celu z uwzgl臋dnieniem okres贸w przechowywania okre艣lonych w przepisach szczeg贸lnych,
w tym przepis贸w archiwalnych.

5)      Pa艅stwa dane nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, w tym nie b臋d膮 podlega膰 profilowaniu.

6)      Pa艅stwa dane osobowych nie b臋d膮 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmuj膮cy Uni臋 Europejsk膮, Norwegi臋, Liechtenstein i Islandi臋).

7)      W zwi膮zku z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych, przys艂uguj膮 Pa艅stwu nast臋puj膮ce prawa:

a)      prawo dost臋pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)      Podanie przez Pa艅stwa danych osobowych jest obowi膮zkiem ustawowym. Nieprzekazanie danych skutkowa膰 b臋dzie brakiem realizacji celu, o kt贸rym mowa w punkcie 3.

9)      Pa艅stwa dane mog膮 zosta膰 przekazane podmiotom zewn臋trznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a tak偶e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepis贸w prawa.

 

 

 

 

 
informacje udost臋pni艂:Dariusz Letkiewicz
data udost臋pnienia: 2019-09-11 09:52:27
ostatnia modyfikacja: Dariusz Letkiewicz 2019-09-26 14:37:05 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 sk艂ady_okw_sejm_2019
 zarzadzenie_85_2019
 losowanie_sejm_senat_2019
 obwieszczenie_11_10_2019
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 132694