szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zam贸wienia publiczne:
ZAPYTANIE OFERTOWE - NADBUDOWA 艢WIETLICY WIEJSKIEJ W TAR艁OWIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie rob贸t budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n:

NADBUDOWA 艢WIETLICY WIEJSKIEJ W TAR艁OWIE”

1. Zamawiaj膮cy: Gmina Tar艂贸w z siedziba ul. Rynek 2, 27-515 Tar艂贸w

   2. Tryb udzielenia zam贸wienia:

Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.stycznia  2004r.Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.2164 j.t.) zgodnie z kt贸rym ww. ustawy nie stosuje si臋 do zam贸wie艅 i konkurs贸w, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 30.000 euro.

3. Opis przedmiotu zam贸wienia:

3 .1.Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie :

Rob贸t budowlanych w zakresie rob贸t budowlanych na budynku 艣wietlicy wiejskiej w Tar艂owie w zakresie wykonania :

  1. Zmiana cz臋艣ci konstrukcji dachu z dwuspadowego na trzyspadowy w ilo艣ci 25% po艂aci.
  2. Wymiana pokrycia dachu z p艂yt azbestowo cementowych na pokrycie z blachy dach贸wkowej w ilo艣ci 403,00m2 z wykonaniem obr贸bek blacharskich.
  3. Wykonanie docieplenia 艣cian zewn臋trznych budynku przy u偶yciu p艂yt styropianowych grub. 10cm z wykonaniem tynk贸w cienkowarstwowych.
  4. Wymiana wr贸t gara偶owych metalowych na bram臋 ruletowa o wymiarach 3,30x3,40m z profili aluminiowych , wype艂nionych piank膮.

   5. Wykonanie opasek wok贸艂 budynku z kostki brukowej grub.6cm w ilo艣ci 22,50m2

Szczeg贸艂owy zakres rob贸t okre艣lono  w przedmiarze rob贸t.

3.2. Obowi膮zki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zam贸wienia:

  Wykonawca zrealizuje przedmiot zam贸wienia zgodnie z projektem budowlanym i

   pozwoleniem na budow臋.

● zrealizuje przedmiot zam贸wienia zgodnie z zakresem okre艣lonym w przedmiarze

  rob贸t i kosztorysie ofertowym .

● zrealizuje roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; obowi膮zuj膮cymi

  przepisami i normami polskimi.

● zrealizuje roboty zgodnie z obowi膮zuj膮cymi warunkami technicznymi wykonania i

  odbioru rob贸t budowlanych;

● zrealizuje przedmiot zam贸wienia z materia艂贸w w艂asnych.

● Zachowa utrzymanie porz膮dku , przestrzegania przepis贸w BHP podczas

  wykonywania rob贸t

● pokryje koszty szk贸d wyrz膮dzonych w trakcie wykonania rob贸t

● zapewnia usuni臋cia usterek ujawnionych w okresie r臋kojmi lub gwarancji po ich zg艂oszeniu przez u偶ytkownika..

●zrealizuje i odda zamawiaj膮cemu przedmiot zam贸wienia , zgodnie z warunkami                umowy 

 

4. Termin wykonania zam贸wienia: 60 dni od daty podpisania umowy

 

5. Wynagrodzenie:

●Podstawa wyp艂acenia wynagrodzenia b臋dzie nale偶yte i terminowe wykonanie zadania oraz bezusterkowy odbi贸r ko艅cowy rob贸t potwierdzony protoko艂em bezusterkowego , ko艅cowego odbioru rob贸t podpisany przez przedstawicieli zamawiaj膮cego

●Termin zap艂aty 30  dni od daty z艂o偶enia faktury. P艂atno艣膰 dokonana b臋dzie przelewem na podane przez wykonawc臋 konto.

 

6.  Warunki udzia艂u w post臋powaniu:

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty w okresie 24 miesi臋cy od daty bezusterkowego odbioru ko艅cowego.

 

7. Spos贸b przygotowania oferty:

● ofert臋 cenow膮 wraz z za艂膮czonym    kosztorysem ofertowym

● ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰  w formie pisemnej w sekretariacie Urz臋du Gminy w Tar艂owie.

 

7. Kryterium wyboru oferty –cena. Zostanie wybrana oferta z najni偶sz膮 cen膮 rycza艂tow膮 brutto

 

8. Termin z艂o偶enia oferty: Ofert臋 nale偶y dostarczy膰 do dnia 14 pa藕dziernik 2019r.

  Osob膮 uprawnion膮 do porozumiewania si臋 z wykonawc膮 jest:

P. Monika Siepietowska –insp. ds. budownictwa (tel. 15 8385 111)

inz. Jan Niedziela – koordynator inwestycji tel. 795515918

 

9. Za艂膮czniki do zapytania ofertowego:

● Formularz oferty [za艂. Nr 1)

● Projekt budowlany  [za艂. Nr 2)

● Projekt umowy [za艂. Nr3)

 

 

 

W脫JT GMINY TAR艁脫W

mgr Tomasz Kami艅ski

 
informacje udost臋pni艂:Dariusz Letkiewicz
data udost臋pnienia: 2019-09-30 08:42:44
ostatnia modyfikacja: Dariusz Letkiewicz 2019-10-01 08:21:03 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 134799