szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zam贸wienia publiczne:
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty - Budowa chodnika przy ulicy Ostrowieckiej w Tar艂owie

                                                                              Tar艂贸w dnia 04.10.2019r

DG.7201.4.1.2019

 

                                   Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

          1. Zamawiaj膮cy:

 

                      Gmina Tar艂贸w,  ul Rynek 2, 27-515 Tar艂贸w

                   Tel. (15) 8385111, faks (15) 8385120 www.bip.tarlow.pl

 

      Zaprasza do udzia艂u w post臋powaniu poni偶ej 30 000,- euro (zgodnie z art.4 pkt.8

      ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych tekst jednolity /Dz.U. z 2018 r. poz. 1986/ ustawy

     nie stosuje si臋 do zadnia pn.: Budowa chodnika przy ulicy Ostrowieckiej w Tar艂owie od km

     0 + 000 do km 0 + 342 zlokalizowanej na dzia艂ce o nr ewid. 1703

     2. Zakres rzeczowy obejmuje budow臋 chodnika na d艂ugo艣ci 342m, szeroko艣ci 1,5m.

Konstrukcja projektowanego chodnika:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

- podsypka cementowo piaskowa gr.4cm

-podbudowa kruszywa 艂amanego stabilizowanego mechanicznie 0-31/5 gr.10cm,

 

Konstrukcja zjazd贸w:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.8cm na szeroko艣ci chodnika,

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa 艂amanego stab. mech. 0/63mm gr.20cm

- warstwa ods膮czaj膮ca z [piasku gr.10 cm,

 

Konstrukcja 艣cieku:

- betonowa kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5cm

- 艂awa z betonu C12/15 gr. 25 cm.

 

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rys. nr3.

Szeroko艣膰 chodnika – 1,5m

Szeroko艣膰 艣cieku z kostki betonowej brukowej – 0,4m

艣ciek  z kostki brukowej szer. 0,4m ograniczony kraw臋偶nikiem 15x30cm na 艂awie betonowej C12/15, chodniki ograniczone obrze偶em 8x30.

 

 Studzienki 艣ciekowe uliczne betonowe o 艣r. 500mm z osadnikiem bez syfonu szt. 3.

 

 Roboty nale偶y wykona膰 zgodnie z zakresem rzeczowym okre艣lonym w kosztorysie

          ofertowym oraz za艂膮czon膮 dokumentacj膮 techniczn膮.

 

  Warunki udzia艂u w post臋powaniu:

  O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy ,kt贸rzy:

 

1) nie podlegaj膮 wykluczeniu,

2) spe艂niaj膮 warunki udzia艂u w post臋powaniu dotycz膮ce:

a) kompetencji lub uprawnie艅 do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile to wynika z odr臋bnych przepis贸w.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

c) zdolno艣ci technicznej lub zawodowej.

d) w okresie ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert wykona艂 co najmniej 3 roboty budowlane polegaj膮ce na budowie ci膮g贸w pieszych lub utwardzeniu plac贸w z wykonaniem rob贸t podobnych do okre艣lonych w niniejszym zaproszeniu w raz z za艂膮czeniem po艣wiadcze艅 偶e roboty zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone.

 

     4. Termin wykonania zam贸wienia; do 20.12.2019r

     5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

      – cena oferty brutto 60 pkt.

      - okres gwarancji 40 pkt. przy czym 12 miesi臋cy to 0 pkt a ka偶dy kolejny rok to 10 pkt do

          60 m-cy, okres gwarancji d艂u偶szy ni偶 60 m-cy otrzymuje 40 pkt.

 

  Cena oferty powinna obejmowa膰 ca艂y koszt wykonania przedmiotu zam贸wienia w tym

          uwzgl臋dnione winny by膰 koszty projektu czasowej organizacji ruchu, materia艂贸w oraz

          wszystkich innych czynno艣ci koniecznych do prawid艂owego zrealizowania przedmiotu

          zam贸wienia.

          6. W przypadku zainteresowania prosimy o z艂o偶enie oferty cenowej, wykorzystuj膮c

          druk formularza ofertowego za艂. nr 1.

          7. Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 pisemnie w terminie do 15.10.2019r.godz 1000 w siedzibie

          Urz臋du Gminy  w Tar艂owie ul. Rynek 2 pok贸j nr 4  sekretariat. z opisem

 

 Oferta na budow臋 chodnika przy ulicy Ostrowieckiej w Tar艂owie.”

  nie otwiera膰 przed dniem 15.10.2019 godz. 1000 . 

 

    8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przes艂ana do ka偶dego

         oferenta poczt膮 oraz zamieszczona na stronie  internetowej Zamawiaj膮cego.

         Wybranego wykonawc臋 o terminie i miejscu podpisania

          umowy powiadomimy telefonicznie.

 

 Za艂膮czniki;

1. druk formularza  ofertowego

2. Kosztorys ofertowy

3. Przedmiar rob贸t

4. Przekr贸j konstrukcyjny

5. Plan orientacyjny.

6. Szczeg贸艂 kana艂u retencyjno-rozs膮czaj膮cego

7. Wz贸r umowy na wykonanie rob贸t.

Osoba do przekazania informacji dot. zam贸wienia

Stanis艂aw Minkina Tel (15) 8385111 wew 21.

 

 

 
informacje udost臋pni艂:Dariusz Letkiewicz
data udost臋pnienia: 2019-10-04 09:35:43
ostatnia modyfikacja: Dariusz Letkiewicz 2019-10-04 09:35:43 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 132696