szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rejestry:
Rejestr Instytucji Kultury
poka wszystkie dokumenty

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla kt贸rych organizatorem jest Gmina Tar艂贸w prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 pa藕dziernika 1991 r. o organizowaniu      i prowadzeniu dzia艂alno艣ci kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie   z rozporz膮dzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udost臋pniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

I.  Rejestr instytucji kultury, dla kt贸rych organizatorem jest Gmina Tar艂贸w  prowadzony jest przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji ludno艣ci w Urz臋dzie Gminy w Tar艂owie, ul.. Rynek 2 , 27-515 Tar艂贸w.

II. Zgodnie z 搂 10 - 13 rozporz膮dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udost臋pniania rejestru instytucji kultury:
1. Rejestr, informacj臋 o rejestrze oraz sposobie udost臋pniania danych w nim zawartych zamieszcza si臋 w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udost臋pnia si臋 przez:
1) otwarty dost臋p do zawarto艣ci rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo ksi臋gi rejestrowej.
3. Udost臋pnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o kt贸rej mowa w ust.2 pkt1 jest bezp艂atne i odbywa si臋 przez stron臋 Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Ka偶dy ma prawo przegl膮da膰 w godzinach urz臋dowych akta rejestrowe oraz ksi臋gi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadz膮cy rejestr instytucji kultury wydaje urz臋dowo po艣wiadczony odpis ka偶demu, kto zwr贸ci si臋 z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury mo偶e by膰 pe艂ny lub skr贸cony.
7. Odpis pe艂ny zawiera tre艣膰 wszystkich wpis贸w dokonanych w ksi臋dze rejestrowej.
8.  Odpis skr贸cony zawiera tre艣膰 aktualnych wpis贸w dokonanych w rejestrze.
9.  Odpis przesy艂a si臋 wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesy艂k膮 polecon膮 lub przekazuje si臋 osobi艣ci wnioskodawcy albo osobie przez niego upowa偶nionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
10. Odpis mo偶e by膰 przes艂any r贸wnie偶 w postaci dokumentu elektronicznego.

III. Zgodnie z art. 4 ustawy o op艂acie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wydanie po艣wiadczonego odpisu podlega op艂acie skarbowej w wysoko艣ci 5 z艂 od ka偶dej pe艂nej lub zacz臋tej strony.

Ksi臋ga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej - pobierz

Ksi臋ga Rejestrowa Gminnego O艣rodka Kultury -  pobierz

 

 
informacje udost臋pni艂:biptarlow
data udost臋pnienia: 2013-01-30 09:49:30
ostatnia modyfikacja: biptarlow 2020-05-15 09:04:45 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 Ksi臋ga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej
 Ksi臋ga Rejestrowa Gminnego O艣rodka Kultury
 WNIOSEK o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Tar艂贸w
 WNIOSEK o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Tar艂贸w
 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 133715