szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RODO:
Klauzule informacyjne
poka wszystkie dokumenty

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, i偶:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Urz膮d Gminy w Tar艂owie(Ul. Rynek 2, 27-515 Tar艂贸w, Tel. (015) 83-85-111).

2.      W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog膮 Pa艅stwo kontaktowa膰 si臋 z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3.      Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu realizacji obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Administratorze.

4.      Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji ww. celu z uwzgl臋dnieniem okres贸w przechowywania okre艣lonych w przepisach odr臋bnych, w tym przepis贸w archiwalnych.

5.      Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporz膮dzenia.

6.      Odbiorcami Pani/Pana danych b臋d膮 podmioty,kt贸re na podstawie zawartych um贸w przetwarzaj膮 dane osobowe w imieniu Administratora.

7.      Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo do:

- dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz mo偶liwo艣ci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a tak偶e - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usuni臋cia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa艅stwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczegow przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa si臋
 z naruszeniem przepis贸w powy偶szego rozporz膮dzenia
tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 jest zobowi膮zana do ich podania. Konsekwencj膮 nie podania danych osobowych jest brak mo偶liwo艣ci zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, i偶 w zwi膮zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, kt贸re si臋 opieraj膮 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych dla Urz臋du Gminy w Tar艂owie jest pani Katarzyna Gembalska, e-mail: inspektor@cbi24.pl 

Klauzula informacyjna - dowody osobiste - pobierz

Klauzula informacyjna - Ewidencja Ludno艣ci - pobierz

Klauzula informacyjna - Urz膮d Stanu Cywilnego - pobierz

Klauzula informacyjna - transmisja sesji Rady Gminy - pobierz

 

 
informacje udost臋pni艂:biptarlow
data udost臋pnienia: 2018-12-06 13:12:17
ostatnia modyfikacja: biptarlow 2019-08-08 11:19:43 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 klauzula - ewidencja ludnosci
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 133712