szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
2013

XXXII/204/2013

W sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Tar艂贸w na 2013 rok

Uchwa艂a Nr XXXII/204/2013

Za艂acznik Nr 1

Za艂膮cznik Nr 2

Za艂膮cznik Nr 3

Za艂膮cznik Nr 4

Za艂acznik Nr 5

Za艂acznik Nr 6

Za艂膮cznik Nr 7

Za艂acznik Nr 8

Za艂acznik Nr 9

Za艂膮cznik Nr 10

Za艂膮cznik Nr 11

Za艂acznik Nr 12

Za艂膮膰znik Nr 13

XXXII/205/2013

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata

2013-2024

 Uchwa艂a Nr XXXII/205/2013

XXXIII/206/2013

W sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok

Uchwa艂a Nr XXXIII/206/2013 

XXXIII/207/2013

W sprawie wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata

2013-2024

 Uchwa艂a Nr XXXIII/207/2013

XXXIII/208/2013

W sprawie ustalenia g贸rnych stawek za 艣cieki dowo偶one prywatnym koncesjonowanym transportem do gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w w Potoczku

Uchwa艂a Nr XXXIII/208/2013

XXXIII/209/2013

W sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie lokalu na potrzeby apteki og贸lnodost臋pnej – Jolanta Sitarska w Tar艂owie

 Uchwa艂a Nr XXXIII/209/2013

XXXIII/210/2013

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2013 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2013

Uchwa艂a Nr XXXIII/210/2013

XXXIV/211/13

W sprawie przekazania mienia komunalnego

 Uchwa艂a Nr XXXIV/211/13

XXXIV/212/2013

W sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok

 Uchwa艂a Nr XXXIV/212/2013

XXXIV/213/2013

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2013-2014

Uchwa艂a Nr XXXIV/213/2013

XXXIV/214/13

W sprawie zmian do uchwa艂y Rady Gminy w Tar艂owie Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Rady Gminy

 Uchwa艂a Nr XXXIV/214/13

XXXIV/215/13

W sprawie zmian do Uchwa艂y Nr XXIX/183/12 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 28.11.2012 r. w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych oraz warunk贸w korzystania z przystank贸w kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Tar艂贸w

Uchwa艂a Nr XXXIV/215/13

XXXIV/216/13

W sprawie zaliczenia dr贸g rolniczych do kategorii dr贸g gminnych, oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Tar艂贸w

Uchwa艂a Nr XXXIV/216/13

XXXIV/217/13

W sprawie uchwalenia zmian do Uchwa艂y Nr XXXIII/210/13 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2012, oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomani na rok 2013   

Uchwa艂a Nr XXXIV/217/13

XXXV/218/2013

W sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok

Uchwa艂a Nr XXXV/218/2013

XXXV/219/2013

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2013-2024

 Uchwa艂a Nr XXXV/219/2013

XXXV/220/2013

W sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy na rok 2014 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki

Uchwa艂a Nr XXXV/220/2013

XXXV/221/2013

W sprawie przyj臋cia gminnego programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Tar艂贸w w 2013 roku

Uchwa艂a Nr XXXV/221/2013

XXXVII/226/2013

Wsprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok

Uchwa艂a Nr XXXVII/226/2013 

XXXVII/227/2013

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2013-2024

Uchwa艂a Nr XXXVII/227/2013 

XXXVII/228/2013

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariana Kami艅skiego na Kierownika O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej Tar艂贸w

Uchwa艂a Nr XXXVII/228/2013

XXXVII/229/2013

W sprawie zmian regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwa艂a Nr XXXVII/229/2013 

XXXVII/230/2013

W sprawie ustelenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin nauczycieli pedagog贸w, psycholog贸w, logoped贸w i doradc贸w zawodowych

Uchwa艂a Nr XXXVII/230/2013

XXXVII/231/2013

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonywania bud偶etu za 2012 rok

Uchwa艂a Nr XXXVIII/231/2013

XXXVII/232/2013

W sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Tar艂贸w z wykonania bud偶etu za 2012 rok

Uchwa艂a Nr XXXVIII/232/2013

XXXIX/233/2013

W sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci

Uchwa艂a Nr XXXIX/233/2013

XXXIX/234/2013

W sprawie okre艣lenia terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwa艂a Nr XXXIX/344/2013

XXXIX/235/2013

W sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Tar艂贸w i Kierownika O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Tar艂owie

Uchwa艂a Nr XXXIX/235/2013

XXXIX/236/2013

W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej cz臋艣ciowo zabudowanej o nr ewid. 2198/4 po艂o偶onej w Tar艂owie

Uchwa艂a Nr XXXIX/236/2013

XXXIX/237/2013

W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowych w formie bezprzetargowej        

Uchwa艂a Nr XXXIX/237/2013


Uchwa艂a Nr XL/238/2013 Rady Gminy Tar艂贸w z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok  Pobierz

Za艂膮cznik 1, Za艂膮cznik 2, Za艂膮cznik 3, Za艂膮cznik 4, Za艂膮cznik 5, Za艂膮cznik 6, Za艂膮cznik 7


Uchwa艂a Nr XL/239/2013 Rady Gminy Tar艂贸w z dnia 23 sierpnia 2013 roku w spawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2013-2024  Pobierz

Za艂膮cznik 1a, Za艂膮cznik nr 1, Za艂膮cznik nr 2


Uchwa艂a NR XL/240/2013 Rady Gminy Tar艂贸w z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 Dworku w Brzozowej oraz nieruchomo艣ci gruntowej w formie bezprzetargowej  Pobierz


Uchwa艂a Nr XL/241/2013 rady Gminy Tar艂贸w z dnia 23 sierpnia 2013 roku w spawie przyj臋cia Statutu O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Tar艂owie  Pobierz


Uchwa艂a Nr XL/242/2013 Rady Gminy Tar艂贸w z dnia 23 sierpnia 2013 roku w spawie ustalenia trybu i udzielania rozlicze艅 dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek o艣wiatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci jej wykorzystywania  Pobierz

Za艂膮cznik nr 1, Za艂膮cznik nr 2, Za艂膮cznik nr 3


Uchwa艂a Nr XLI/243/2013 Rady Gminy Tar艂贸w z dnia 19 wrze艣nia 2013 roku w spawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok  Pobierz

Za艂膮cznik nr 1, Za艂膮cznik nr 2, Za艂膮cznik nr 3


Uchwa艂a Nr XLI/244/2013 Rady Gminy Tar艂贸w z dnia 19 wrze艣nia 2013 roku w spawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2013-2024  Pobierz

Za艂膮cznik 1a, Za艂膮cznik nr 1, Za艂膮cznik nr 2


Uchwa艂a Nr XLI/245/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 19 wrze艣nia 2013 roku w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za 艣wiadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Tar艂owie  Pobierz


Uchwa艂a Nr XLI/246/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 19 wrze艣nia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek op艂at za dostarczon膮 wod臋 z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i odprowadzanie 艣ciek贸w do zbiorowych urz膮dze艅 kanalizacyjnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Tar艂贸w  Pobierz


Uchwa艂a Nr XLI/247/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 19 wrze艣nia 2013 roku w sprawie okre艣lenia stawek dotacji przedmiotowej dla zak艂ad贸w bud偶etowych oraz sposobu udzielania i rozliczania dotacji  Pobierz


Uchwa艂a Nr XLI/248/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 19 wrze艣nia 2013 roku w sprawie Uchwa艂y Nr XL/242/2013 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 23.08.2013 r. w spawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek o艣wiatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci jej wykorzystania  Pobierz


Uchwa艂a Nr XLI/249/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 19 wrze艣nia 2013 roku w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania przekraczaj膮cego rok bud偶etowy 2013 dotycz膮cego realizacji zadania p.n. "Przebudowa Dr贸g Gminnych" wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w "Narodowego Programu Przebudowy Dr贸g Lokalnych"  Pobierz


Uchwa艂a Nr XLII/250/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia zmian do Uchwa艂y Nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2013 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2013 Pobierz


Uchwa艂a Nr XLII/251/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wyra偶enia zgody na wynajem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu znajduj膮cego si臋 w podpiwniczeniu budynku Gminnego O艣rodka Kultury w Tar艂owie przy ul. Kleparz 1 Pobierz


Uchwa艂a Nr XLII/252/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 Dworku w Brzozowej - budynku by艂ej Szko艂y Podstawowej oraz nieruchomo艣ci gruntowej w drodze przetargu nieograniczonego Pobierz


Uchwa艂a Nr XLII/253/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci rolnej o nr ewidencyjnym 2168/3 po艂o偶onej w Tar艂owie Pobierz


Uchwa艂a Nr XLII/254/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmian Uchwa艂y Rady Gminy w Tar艂owie nr XXXV/221/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyj臋cia gminnego programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Tar艂贸w w 2013 roku Pobierz


Uchwa艂a Nr XLII/255/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu Wsp贸艂pracy Gminy Tar艂贸w z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2014 Pobierz


Uchwa艂a Nr XLII/256/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok Pobierz


Uchwa艂a Nr XLII/257/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2013-2014 Pobierz


Uchwa艂a Nr XLIII/258/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok Pobierz


Uchwa艂a Nr XLIII/259/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2013 - 2024 Pobierz


Uchwa艂a Nr XLIII/260/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w podatki rolnego Pobierz


Uchwa艂a Nr XLIII/261/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych Pobierz


Uchwa艂a Nr XLIII/262/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych Pobierz


Uchwa艂a Nr XLIII/263/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie poboru od os贸b fizycznych podatku od nieruchomo艣ci, rolnego, le艣nego w drodze inkasa oraz okre艣lania inkasent贸w i wynagrodzenia za inkaso Pobierz


Uchwa艂a Nr XLIII/264/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej, sposobu jej poboru i termin贸w p艂atno艣ci oraz okre艣lenia inkasent贸w i wynagrodzenia Pobierz


Uchwa艂a Nr XLIII/265/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie okre艣lenia terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz


Uchwa艂a Nr XLIII/266/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmian do Uchwa艂y Nr III/8/10 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 grudnia 2013 roku w spawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Rady Gminy Pobierz


Uchwa艂a Nr XLIV/267/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 roku Pobierz


Uchwa艂a Nr XLIV/268/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2013-2024 Pobierz


Uchwa艂a Nr XLIV/269/2013 Rady Gminy Tar艂贸w  z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Tar艂贸w Pobierz


UCHWA艁Y 2014

 

 
informacje wprowadzi艂:Dariusz Letkiewicz
informacje wytworzy艂:
data ostatniej modyfikacji: 29 Stycznia 2014 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 134874