szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
2014

Uchwa艂a Nr XLV/270/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 stycznia 2014 roku w spawie uchwalenia bud偶etu Gminy Tar艂贸w na 2014 rok Pobierz

Za艂膮czniki Nr 3-13 do XLV/270/2014

Uchwa艂a Nr XLV/271/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 stycznia 2014 roku w spawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2024 Pobierz

Uchwa艂a Nr XLV/272/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 stycznia 2014 roku w spawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych wraz z Preliminarzem Wydatk贸w na rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2014 Pobierz 

Uchwa艂a Nr XLV/273/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 stycznia 2014 roku w spawie ustalenia g贸rnych stawek za 艣cieki dowo偶one prywatnym koncesjonowanym transportem do gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w w Potoczku Pobierz

Uchwa艂a Nr XLV/274/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 stycznia 2014 roku w spawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii drogi gminnej, oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tar艂贸w Pobierz

Uchwa艂a Nr XLV/275/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 stycznia 2014 roku w spawie wyra偶enia zgody na bezprzetargow膮 dzier偶aw臋 艣rodka trwa艂ego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Tar艂贸w na rzecz Przedsi臋biorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu 艢wi臋tokrzyskim S.A. Pobierz

Uchwa艂a Nr XLV/276/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 stycznia 2014 roku w spawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie lokalu znajduj膮cego si臋 w budynku przystanki autobusowego w Tar艂owie, w formie bezprzetargowej Pobierz

Uchwa艂a Nr XLV/277/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 stycznia 2014 roku w spawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego w zakresie do偶ywiania "Pomoc gminy w zakresie do偶ywiania" na lata 2014 - 2020 Pobierz

Uchwa艂a Nr XLV/278/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 stycznia 2014 roku w spawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania nieodp艂atnie pomocy w zakresie do偶ywiania w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci dla os贸b obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania" na lata 2014 - 2020 Pobierz 

Uchwa艂a Nr XLVI/279/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 21 lutego 2014 roku w spawie zmiany Uchwa艂y Rady Gminy w Tar艂owie Nr XXXVI/162/12 z dnia 29 wrze艣nia 2012 roku w sprawie podzia艂u Gminy Tar艂贸w na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym Pobierz

Uchwa艂a Nr XLVI/280/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 21 lutego 2014 roku w spawie wyra偶enia zgody na obni偶enie bonifikaty od ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci zabudowanej zabytkowym zespo艂em dworsko - parkowym, wpisanym do rejestru zabytk贸w, po艂o偶onej w Brzozowej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Tar艂贸w Pobierz

Uchwa艂a Nr XLVII/281/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie przyj臋cia do realizacji projektu pn. "Lepsze jutro" Priorytet VII Dzia艂anie 7.1 Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji Poddzia艂anie 7.1.1 Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego Pobierz

Uchwa艂a Nr XLVII/282/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi, szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at trybu ich pobierania Pobierz

Uchwa艂a Nr XLVII/283/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie przyj臋cia gminnego programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Tar艂贸w w 2014 roku Pobierz

Uchwa艂a Nr XLVII/284/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne u偶yczenie nieruchomo艣ci o nr ewid. gruntu 182 i 183 po艂o偶onych w Julianowie zabudowanych budynkiem szko艂y Pobierz

Uchwa艂a Nr XLVII/285/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok Pobierz

Uchwa艂a Nr XLVII/286/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2014-2024 Pobierz

Uchwa艂a Nr XLVII/287/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy na rok 2015 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki Pobierz

Uchwa艂a Nr XLVII/288/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie uchwalenia zmian do Uchwa艂y Nr XLV/272/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 09.01.2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego Programu przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2014 Pobierz

Uchwa艂a Nr XLVIII/289/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 16.04.2014 r. w sprawie odp艂atnego nabycia przez gmin臋 nieruchomo艣ci o nr ewid. gruntu 1451 w Sulejowie zabudowanej budynkiem remizy stra偶ackiej Pobierz

Uchwa艂a Nr XLVIII/290/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 16.04.2014 r. w sprawie poparcia projektu Uchwa艂y Sejmowej w sprawie ustanowienie Roku 2017 Rokiem Rzeki Wis艂y Pobierz

Uchwa艂a Nr XLVIII/292/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2014-2024 Pobierz

Uchwa艂a Nr XLIX/293/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie opinii dotycz膮cej lasu za las ochronny Pobierz

Uchwa艂a Nr XLIX/294/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie okre艣lenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo艂ecznych na terenie Gminy Tar艂贸w Pobierz

Uchwa艂a Nr XLIX/295/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok Pobierz

Uchwa艂a Nr XLIX/296/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2014-2024 Pobierz

Uchwa艂a Nr L/297/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie nadania nazwy skwerkowi w Tar艂owie Pobierz

Uchwa艂a Nr L/298/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2013 rok Pobierz

Uchwa艂a Nr L/299/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Tar艂贸w z wykonania bud偶etu za 2013 rok Pobierz

Uchwa艂a Nr L/300/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnej Pobierz

Uchwa艂a Nr L/301/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Pobierz

Uchwa艂a Nr L/302/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przyj臋cia gminnego programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Tar艂贸w w 2014 roku Pobierz

Uchwa艂a Nr L/303/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok Pobierz

Uchwa艂a Nr L/304/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2014-2024 Pobierz

Uchwa艂a Nr L/305/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przyj臋cia "Gminnego Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Tar艂贸w na lata 2014-2017 z prognoz膮 do  roku 2021" Pobierz

Uchwa艂a Nr L/306/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Cegielnia na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr L/307/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Czekarzewice Pierwsze na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr L/308/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Tar艂贸w na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr L/309/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Ciszyca Dolna na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr L/310/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Ciszyca G贸rna na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr L/311/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci W贸lka Tar艂owska na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr L/312/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Dorotka na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr L/313/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Kolonia S艂upia Nadbrze偶na na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr L/314/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Brzozowa na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr L/315/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Jan贸w na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr L/316/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zaliczenia dr贸g rolniczych do kategorii dr贸g gminnych, oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Tar艂贸w Pobierz

Uchwa艂a Nr LI/317/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie nadania tytu艂u Honorowego Obywatelstwa Gminy Tar艂贸w Gergely Zoltan Burmistrzowi Partnerskiego Miasta Jaszarokszalas Pobierz

Uchwa艂a Nr LI/318/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok Pobierz

Uchwa艂a Nr LI/319/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2014-2024 Pobierz

Uchwa艂a Nr LI/320/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci nieruchomo艣ci gruntowych o nr ewid. gruntu 1249 i 1236/1 po艂o偶onych w Tar艂owie na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Tar艂owie Pobierz

Uchwa艂a Nr LI/321/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmian do Uchwa艂y Nr XLVII/288/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2014 Pobierz

Uchwa艂a Nr LI/322/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zmian w Statucie O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Tar艂owie Pobierz

Uchwa艂a Nr LII/323/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci W贸lka Tar艂owska na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr LII/324/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok Pobierz

Uchwa艂a Nr LII/325/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2014-2024 Pobierz

Uchwa艂a Nr LII/326/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie przyj臋cia dokument贸w "Poziom jako艣ci 偶ycia mieszka艅c贸w w Gminie Tar艂贸w" Pobierz

Uchwa艂a Nr LII/327/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci nieruchomo艣ci gruntowej o nr ewid. gruntu 925 po艂o偶onej we wsi Dorotka Pobierz

Uchwa艂a Nr LII/328/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmian do Uchwa艂y Nr XLV/272/14 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 09.01.2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2014 Pobierz

Uchwa艂a Nr LIII/329/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 wrze艣nia 2014 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok Pobierz

Uchwa艂a Nr LIII/330/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 wrze艣nia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2014-2024 Pobierz

Uchwa艂a Nr LIII/331/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 wrze艣nia 2014 roku w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 oraz zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w Pobierz

Uchwa艂a Nr LIII/332/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 wrze艣nia 2014 roku w sprawie ustalenia g贸rnych stawek za 艣cieki dowo偶one prywatnym koncesjonowanym transportem do gminy oczyszczalni 艣ciek贸w w Potoczku Pobierz

Uchwa艂a Nr LIII/333/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 wrze艣nia 2014 roku w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne przekazanie dzia艂ek nr 289, 243/3, 311, 106 stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Tar艂贸w w miejscowo艣ci S艂upia Nadbrze偶na-Kolonia Pobierz

Uchwa艂a Nr LIII/334/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 wrze艣nia 2014 roku w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania przekraczaj膮cego rok bud偶etowy 2014 dotycz膮cego realizacji zadania p.n. "Przebudowy Dr贸g Lokalnych" wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w "Narodowego Programu Przebudowy Dr贸g Lokalnych" Pobierz

Uchwa艂a Nr LIV/335/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 wrze艣nia 2014 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok Pobierz

Uchwa艂a Nr LIV/336/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 wrze艣nia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2014-2024 Pobierz

Uchwa艂a Nr LIV/337/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 wrze艣nia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania bilansu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tar艂owie Pobierz

Uchwa艂a Nr LIV/338/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 wrze艣nia 2014 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnych, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia, a tak偶e wysoko艣ci i szczeg贸艂owych zasad przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego Pobierz

Uchwa艂a Nr LV/339/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 13 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok Pobierz

Uchwa艂a Nr LV/340/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 13 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2014-2024 Pobierz

Uchwa艂a Nr LV/341/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 13 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie wyra偶enia zgody na wynajem lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w budynku stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Tar艂贸w dla Zak艂adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tar艂owie przy ul. Sandomierskiej 72 Pobierz

Uchwa艂a Nr LV/342/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 13 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji zada艅 okre艣lonych w Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Tar艂贸w na lata 2012-2015 Pobierz

Uchwa艂a Nr LV/343/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 13 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Tar艂贸w Pobierz

Uchwa艂a Nr LV/345/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 13 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowo艣ci Ciszyca Dolna na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr LV/346/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 13 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowo艣ci Ciszyca G贸rna na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr LV/347/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 13 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowo艣ci Dorotka na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr LV/348/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 13 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowo艣ci Brzozowa na lata 2014-2021 Pobierz

Uchwa艂a Nr LVI/349/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przydomowych Oczyszczalni 艢ciek贸w na terenie Gminy Tar艂贸w w latach 2014-2020 uch_LVII_349_14

Uchwa艂a Nr LVI/350/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowo艣ci Czekarzewice Pierwsze na lata 2014-2021 uch_LVII_350_14

Uchwa艂a Nr LVI/351/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowo艣ci Tar艂贸w na lata 2014-2021 uch_LVII_351_14

Uchwa艂a Nr LVI/352/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowo艣ci S艂upia Nadbrze偶na-Kolonia na lata 2014-2021 uch_LVII_352_14

Uchwa艂a Nr LVI/353/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowo艣ci Jan贸w na lata 2014-2021 uch_LVII_353_14

Uchwa艂a Nr LVI/354/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowo艣ci S艂upia Nadbrze偶na na lata 2014-2021 uch_LVII_354_14

Uchwa艂a Nr LVI/355/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok uch_LVII_355_14

Uchwa艂a Nr LVI/356/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 pa藕dziernika 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2014-2024 uch_LVII_356_14

Uchwa艂a Nr LVII/357/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 11 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Mechanizmu diagnozy poziomu jako艣ci 偶ycia mieszka艅c贸w Gminy Tar艂贸w uch_LVII_357_14

Uchwa艂a Nr LVII/358/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 11 listopada 2014 roku w sprawie przyj臋cia dokumentu Procedury i standard贸w zlecenia zada艅 publicznych przez Gmin臋 Tar艂贸w uch_LVII_358_14

Uchwa艂a Nr LVII/359/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 11 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Wsp贸艂pracy Gminy Tar艂贸w z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2015 uch_LVII_359_14


Kadencja 2014 - 2018

Uchwa艂a Nr I/1/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy w Tar艂owie Pobierz

Uchwa艂a Nr I/2/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy w Tar艂owie Pobierz

Uchwa艂a Nr II/3/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Tar艂贸w Pobierz

Uchwa艂a Nr III/4/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego sta艂ych Komisji Rady Gminy Pobierz

Uchwa艂a Nr III/5/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysoko艣ci diet dla radnych Rady Gminy w Tar艂owie Pobierz

Uchwa艂a Nr III/6/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w podatku rolnego Pobierz

Uchwa艂a Nr III/7/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych i zwolnie艅 w tym podatku Pobierz

Uchwa艂a Nr III/8/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie okre艣lenia stawek dotacji przedmiotowej dla zak艂ad贸w bud偶etowych oraz sposobu udzielania i rozliczania dotacji Pobierz

Uchwa艂a Nr III/9/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok Pobierz

Uchwa艂a Nr III/10/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2014-2024 Pobierz

Uchwa艂a Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania przekraczaj膮cego rok bud偶etowy 2014 dotycz膮cego realizacji zadania p.n. odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych uch_IV_11_14

Uchwa艂a Nr IV/12/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2014 rok uch_IV_12_14

Uchwa艂a Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2014-2024 uch_IV_13_14

Uchwa艂a Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie dowozu dzieci/uczni贸w do szko艂y i przedszkoli samorz膮dowych w Tar艂owie uch_IV_14_14

Uchwa艂a Nr IV/15/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Czekarzewicach Szko艂y Podstawowej w Tar艂owie wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Tar艂owie uch_IV_15_14

Uchwa艂a Nr IV/16/2014 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie okre艣lenia stawek dotacji przedmiotowej dla zak艂ad贸w bud偶etowych oraz sposobu udzielania i rozliczania dotacji uch_IV_16_14


UCHWA艁Y 2015

 
informacje wprowadzi艂:Dariusz Letkiewicz
informacje wytworzy艂:
data ostatniej modyfikacji: 13 Lutego 2015 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 134838