szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
2017

Uchwa艂a Nr XXXIII/167/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie przyj臋cia Programu Rewitalizacji Gminy Tar艂贸w na lata 2016-2013 uch_XXXIII_167_2017
1.PROGRAM REWITALIZACJI GMINY TAR艁脫W NA LATA 2016-2023
2.DIAGNOZA NA POTRZEBY WYZANCZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY TAR艁脫W

Uchwa艂a Nr XXXIII/168/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie przyj臋cia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej uch_XXXIII_168_2017
1. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TAR艁脫W DO ROKU 2020
2. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

Uchwa艂a Nr XXXIII/169/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 rok uch_XXXIII_169_2017

Uchwa艂a Nr XXXIII/170/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2017-2035 uch_XXXIII_170_2017

Uchwa艂a Nr XXXIII/171/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum, szk贸艂 podstawowych, oddzia艂贸w przedszkolnych przy szko艂ach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Tar艂贸w przez osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystywania uch_XXXIII_171_2017

Uchwa艂a Nr XXXIII/172/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z bud偶etu Gminy Tar艂贸w dla Zak艂adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tar艂owie 艣rodk贸w finansowych wynikaj膮cych z rozliczenia podatku od towar贸w i us艂ug uch_XXXIII_172_2017

Uchwa艂a Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych wraz z Preliminarzem Wydatk贸w na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2017 uch_XXXIII_173_2017

Uchwa艂a Nr XXXIII/174/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 dzia艂ki o nr ewid. gruntu 1469 po艂o偶onej w Sulejewie w formie bezprzetargowej  uch_XXXIII_174_2017

Uchwa艂a Nr XXXIV/175/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 rok uch_XXXIV_175_2017

Uchwa艂a Nr XXXIV/176/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2017-2035 uch_XXXIV_176_2017

Uchwa艂a Nr XXXIV/177/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXIII/171/17 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum, szk贸艂 podstawowych, oddzia艂贸w przedszkolnych przy szko艂ach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Tar艂贸w przez osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystania uch_XXXIV_177_2017

Uchwa艂a Nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym u偶ytkownikiem dw贸ch lokali mieszkalnych o powierzchni 96m2 w budynku Szko艂y Podstawowej w Duranowie uch_XXXIV_178_2017

Uchwa艂a Nr XXXIV/179/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego uch_XXXIV_179_2017

Uchwa艂a Nr XXXIV/180/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zak艂adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tar艂owie uch_XXXIV_180_2017

Uchwa艂a Nr XXXV/181/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 rok uch_XXXV_181_2017

Uchwa艂a Nr XXXV/182/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2017-2035 uch_XXXV_182_2017

Uchwa艂a Nr XXXV/183/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tar艂owie za 2016 rok uch_XXXV_183_2017

Uchwa艂a Nr XXXV/184/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie niewyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy na rok 2018 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki uch_XXXV_184_2017

Uchwa艂a Nr XXXV/185/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego uch_XXXV_185_2017

Uchwa艂a Nr XXXV/186/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyj臋cia gminnego programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Tar艂贸w w 2017 roku uch_XXXV_186_2017

Uchwa艂a Nr XXXV/187/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Tar艂owie uch_XXXV_187_2017

Uchwa艂a Nr XXXV/188/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyj臋cia Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Tar艂贸w na lata 2016-2020 uch_XXXV_188_2017

Uchwa艂a Nr XXXV/189/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zalizenia drogi rolniczej do kategorii dr贸g gminnych, oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tar艂贸w uch_XXXV_189_2017  Rozstrzygni臋cie nadzoru Wojewody 艢wi臋tokrzyskiego w sprawie niewa偶no艣ci uchwa艂y Nr XXXV/189/2017  PNK.I.4130.44.2017

Uchwa艂a Nr XXXV/190/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zalizenia drogi rolniczej do kategorii dr贸g gminnych, oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tar艂贸w uch_XXXV_190_2017 Rozstrzygni臋cie nadzoru Wojewody 艢wi臋tokrzyskiego w sprawie niewa偶no艣ci uchwa艂y Nr XXXV/189/2017  PNK.I.4130.45.2017

Uchwa艂a Nr XXXVI/191/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 rok  uch_XXXVI_191_2017

Uchwa艂a Nr XXXVI/192/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2017-2035. uch_XXXVI_192_2017


Uchwa艂a Nr XXXVII/193/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w za 2016 rok uch_XXXVII_193_2017

Uchwa艂a Nr XXXVII/194/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Tar艂贸w z wykonania bud偶etu za 2016 rok uch_XXXVII_194_2017

Uchwa艂a Nr XXXVII/195/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu uch_XXXVII_195_2017

Uchwa艂a Nr XXXVII/196/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu konsolidacyjnego d艂ugoterminowego uch_XXXVII_196_2017

Uchwa艂a Nr XXXVII/197/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w bud偶ecie gminy na 2017 rok uch_XXXVII_197_2017

Uchwa艂a Nr XXXVII/198/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2017-2035 uch_XXXVII_198_2017

Uchwa艂a Nr XXXVII/199/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia op艂at za 艣cieki dowo偶one prywatnym koncesjonowanym transportem do gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w w Potoczku z terenu Gminy Tar艂贸w uch_XXXVII_199_2017

Uchwa艂a Nr XXXVII/200/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 czerwca 2017 roku zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr XXXV/185/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazjw do nowego ustroju szkolnego uch_XXXVII_200_2017


Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmiany bud偶etu gminy na 2017 rok uch_XXXVIII_201_2017

Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie dokonana zmian w uchwale nr XXXIII/171/17 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum, szk贸艂 podstawowych, oddzia艂贸w przedszkolnych przy szko艂ach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Tar艂贸w przez osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystania uch_XXXVIII_202_2017

Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie sprostowania oczywistej omy艂ki  w uchwale nr XXXV/188/17 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyj臋cia Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Tar艂贸w na lata 2016-2020 uch_XXXVIII_203_2017


Uchwa艂a Nr XXXIX/204/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w bud偶ecie gminy na 2017 rok - uch_XXXIX_204_2017

Uchwa艂a Nr XXXIX/205/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2017-2035 - uch_XXXIX_205_2017

Uchwa艂a Nr XXXIX/206/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie wyra偶臋nia zgody na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci  gruntowych po艂o偶onych we wsi Czekarzewice Pierwsze na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy - uch_XXXIX_206_2017

Uchwa艂a Nr XXXIX/207/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne przekazanie nieruchomo艣ci  gruntowych po艂o偶onych we wsi Brzozowa na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Brzozowej - uch_XXXIX_207_2017


Uchwa艂a Nr XL/208/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 13 wrze艣nia 2017 roku w sprawie zmian w bud偶臋cie gminy na 2017 rok - uch_XL_208_2017

Uchwa艂a Nr XL/209/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 13 wrze艣nia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2017-2035 - uch_XL_209_2017

Uchwa艂a Nr XL/210/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 13 wrze艣nia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf cen i op艂at za dostarczon膮 wod臋 z urz膮dze艅 zbiorczego zaopatrzenia w wod臋 i odprowadzenie 艣ciek贸w do zbiorowych urz膮dze艅 kanalizacyjnych stanowi膮cych w艂膮sno艣膰 Gminy Tar艂贸w - uch_XL_210_2017

Uchwa艂a Nr XL/211/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 13 wrze艣nia 2017 roku w sprawie sprostowania oczywistej omy艂ki w za艂膮czniku Nr 4 do uchwa艂y Nr XIII/68/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tar艂贸w - uch_XL_211_2017


Uchwa艂a Nr XLI/212/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 pa藕dziernika 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 rok - uch_XLI_212_2017

Uchwa艂a Nr XLI/213/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 pa藕dziernika 2017 roku w sprawie okre艣lenia stawek dotacji przedmiotowej dla zak艂ad贸w bud偶etowych oraz sposobu udzielania dotacji  - uch_XLI_213_2017


Uchwa艂a Nr XLII/214/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zespo艂u Szk贸艂  Og贸lnokszta艂c膮cych w Tar艂owie w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 w Tar艂owie uch_XLII_214_2017

Uchwa艂a Nr XLII/215/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Tar艂贸w uch_XLII_215_2017

Uchwa艂a Nr XLII/216/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku w sprawie szczeg贸lnego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w uch_XLII_216_2017

Uchwa艂a Nr XLII/217/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 rok uch_XLII_217_2017

Uchwa艂a Nr XLII/218/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2017-2035 uch_XLII_218_2017


Uchwa艂a Nr XLIII/219/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 rok uch_XLIII_219_2017

Uchwa艂a Nr XLIII/220/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2017-2035 uch_XLIII_220_2017

Uchwa艂a Nr XLIII/221/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tar艂贸w uch_XLIII_221_2017

Uchwa艂a Nr XLIII/222/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci w trybie art. 231 2 Kodeksu cywilnego uch_XLIII_222_2017

Uchwa艂a Nr XLIII/223/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne przekazanie nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej budynkiem 艣wietlicy po艂o偶onej we wsi Dorotka na rzecz Stowarzyszenia Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Dorotce uch_XLIII_223_2017

Uchwa艂a Nr XLIII/224/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu wysoko艣ci stawki tej op艂aty uch_XLIII_224_2017

Uchwa艂a Nr XLIII/225/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Wsp贸艂pracy Gminy Tar艂贸w z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2018 uch_XLIII_225_2017

Uchwa艂a Nr XLIII/226/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w podatku rolnego uch_XLIII_226_2017


Uchwa艂a Nr XLIV/227/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia op艂at za 艣cieki dowo偶one prywatnym koncesjonowanym transportem do gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w w Potoczku z terenu Gminy Tar艂贸w uch_XLIV_227_2017

Uchwa艂a Nr XLIV/228/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia szczeg贸lnych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w o艣rodkach wsparcia uch_XLIV_228_2017

Uchwa艂a Nr XLIV/229/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2017 rok uch_XLIV_229_2017

Uchwa艂a Nr XLIV/230/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Tar艂贸w na 2018 rok uch_XLIV_230_2017

Uchwa艂a Nr XLIV/231/2017 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2035 uch_XLIV_231_2017

 

 
informacje wprowadzi艂:Dariusz Letkiewicz
informacje wytworzy艂:
data ostatniej modyfikacji: 11 Lutego 2019 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 134872