szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
Zarz膮dzenia W贸jta Gminy Tar艂贸w w roku 2018

Zarz膮dzenie Nr 122/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 4 pa藕dziernika 2018 roku w sprawie  zmian w planach finansowych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_122

Zarz膮dzenie Nr 121/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 4 pa藕dziernika 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_121

Zarz膮dzenie Nr 120/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 4 pa藕dziernika 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_120

Zarz膮dzenie Nr 119/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 3 pa藕dziernika 2018 roku w sprawie powo艂ania operator贸w obs艂ugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wybor贸w do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dzkich, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor贸w w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast zarz膮dzonych  dzie艅 21 pa藕dziernika 2018r. - 2018_zarz_119

Zarz膮dzenie Nr 118/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 1 pa藕dziernika 2018 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonuj膮cej czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec Pe艂ni膮cego Funkcj臋 W贸jta - 2018_zarz_118

Zarz膮dzenie Nr 117/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 28 wrze艣nia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_117

Zarz膮dzenie Nr 116/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 28 wrze艣nia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_116

Zarz膮dzenie Nr 115/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 28 wrze艣nia 2018 roku w sprawie upowa偶nienia pracownika Urz臋du Gminy Tar艂贸w do prowadzenia czynno艣ci zwi膮zanych ze sporz膮dzaniem akt贸w pe艂nomocnictw do g艂osowania w wyborach samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018r. - 2018_zarz_115

Zarz膮dzenie Nr 114/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia … roku w sprawie …

Zarz膮dzenie Nr 113/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 25 wrze艣nia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_113

Zarz膮dzenie Nr 112/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 25 wrze艣nia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_112

Zarz膮dzenie Nr 111/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 25 wrze艣nia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_111

Zarz膮dzenie Nr 110/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 24 wrze艣nia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej z bud偶etu Gminy Tar艂贸w dla samorz膮dowego zak艂adu bud偶etowego - 2018_zarz_110

Zarz膮dzenie Nr 109/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 21 wrze艣nia 2018 roku w sprawie powo艂ania komisji na wy艂onienie najkorzystniejszej oferty na „Dostaw臋 oleju opa艂owego lekkiego na sezon grzewczy 2018/2019” - 2018_zarz_109

Zarz膮dzenie Nr 108/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 21 wrze艣nia 2018 roku w sprawie powo艂ania komisji na wy艂onienie najkorzystniejszej oferty na „Przebudow臋 drogi dojazdowej do grunt贸w rolnych w Teofilowie od km 0 +000 do km 350.00” - 2018_zarz_108

Zarz膮dzenie Nr 107/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 13 wrze艣nia 2018 roku w sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych do projektu bud偶etu Gminy Tar艂贸w na 2019 rok - 2018_zarz_107

Zarz膮dzenie Nr 106/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 13 wrze艣nia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sk艂adnik贸w maj膮tkowych Gminy Tar艂贸w w Urz臋dzie Gminy w 2018 roku i wyznaczenie os贸b odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie - 2018_zarz_106

Zarz膮dzenie Nr 105/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 13 wrze艣nia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_105

Zarz膮dzenie Nr 104/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 7 wrze艣nia 2018 roku w sprawie regulaminu Turnieju w臋dkarskiego gminy Tar艂贸w, kt贸ry odb臋dzie si臋 8.09.2018r. we wsi Duran贸w - 2018_zarz_104

Zarz膮dzenie Nr 103/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 6 wrze艣nia 2018 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowo艣ci - 2018_zarz_103 1  - 2018_zarz_103 2  - 2018_zarz_103 3

Zarz膮dzenie Nr 102/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia … roku w sprawie …

Zarz膮dzenie Nr 101a/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powo艂ania komisji odbiorowej na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Przebudowa budynku Szko艂y Podstawowej w Tar艂owie” - 2018_zarz_101a

Zarz膮dzenie Nr 101/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nosprawnych oraz ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiekun贸w prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szko艂y lub o艣rodka umo偶liwiaj膮cego realizacj臋 rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki - 2018_zarz_101

Zarz膮dzenie Nr 100/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wytycznych do zak艂adowych plan贸w kont niezb臋dnych do sporz膮dzania informacji dodatkowej do bilansu - 2018_zarz_100

Zarz膮dzenie Nr 99/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia … roku w sprawie …

Zarz膮dzenie Nr 98/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_98

Zarz膮dzenie Nr 97/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_97

Zarz膮dzenie Nr 96/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_96

Zarz膮dzenie Nr 95/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w za I p贸艂rocze 2018 roku - 2018_zarz_95

Zarz膮dzenie Nr 94/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tar艂贸w miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczenie urz臋dowych obwieszcze艅 i plakat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach - 2018_zarz_94

Zarz膮dzenie Nr 93/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sk艂adnik贸w maj膮tku Gminy Tar艂贸w w Urz臋dzie Gminy w 2018 roku oraz powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej - 2018_zarz_93

Zarz膮dzenie Nr 92/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej na wy艂onienie wykonawcy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II i rozbi贸rka starego w ramach zadania pn: „Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II” - 2018_zarz_92

Zarz膮dzenie Nr 91/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_91

Zarz膮dzenie Nr 90/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_90

Zarz膮dzenie Nr 89/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_89

Zarz膮dzenie Nr 88/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_88

Zarz膮dzenie Nr 87/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_87

Zarz膮dzenie Nr 86/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie powo艂ania komisji na wy艂onienie najkorzystniejszej oferty na Wyposa偶enie si艂owni plenerowej w Tar艂owie w ramach Programu ma艂ej infrastruktury o charakterze wielopokoleniowym PSA 2018r. - 2018_zarz_86

Zarz膮dzenie Nr 85/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia … roku w sprawie …

Zarz膮dzenie Nr 84/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_84

Zarz膮dzenie Nr 83/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 26 lipca 2018  roku w sprawie  zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_83

Zarz膮dzenie Nr 82/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_82

Zarz膮dzenie Nr 81/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_81

Zarz膮dzenie Nr 80/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych - 2018_zarz_80

Zarz膮dzenie Nr 79/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania strat infrastrukturze drogowej, spowodowanych nawalnymi opadami deszczu jakie wyst膮pi艂y na terenie Gminy Tar艂贸w 19 lipca 2018r. - 2018_zarz_79

Zarz膮dzenie Nr 78/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_78

Zarz膮dzenie Nr 77/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_77

Zarz膮dzenie Nr 76/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie powo艂ania komisji na wy艂onienie najkorzystniejszej oferty na wyposa偶enie pracowni w ramach projektu „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne 藕r贸d艂a energii” - 2018_zarz_76

Zarz膮dzenie Nr 75/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej na wy艂onienie wykonawcy na zadanie inwestycyjne p.n.: Przebudowa dr贸g gminnych: Droga gminna nr 3910005T Sulej贸w, nr 391045T Ciszyca G贸rna, 391037T Teofil贸w - 2018_zarz_75

Zarz膮dzenie Nr 74/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_74

Zarz膮dzenie Nr 73/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_73

Zarz膮dzenie Nr 72/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_72

Zarz膮dzenie Nr 71/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_71

Zarz膮dzenie Nr 70/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_70

Zarz膮dzenie Nr 69/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powo艂ania i uruchomienia Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i dzia艂ach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w kt贸rych wyst膮pi艂y szkody spowodowanie przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Tar艂贸w - 2018_zarz_69

Zarz膮dzenie Nr 68/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych - 2018_zarz_68

Zarz膮dzenie Nr 67/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania 艣rodka trwa艂ego - 2018_zarz_67

Zarz膮dzenie Nr 66/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_66

Zarz膮dzenie Nr 65/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_65

Zarz膮dzenie Nr 64/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_64

Zarz膮dzenie Nr 63/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_63

Zarz膮dzenie Nr 62/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_62

Zarz膮dzenie Nr 61/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora szko艂y - 2018_zarz_61

Zarz膮dzenie Nr 60/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 08 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_60

Zarz膮dzenie Nr 59/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji post臋powania w zakresie przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu - 2018_zarz_59

Zarz膮dzenie Nr 58/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Polityki Antykorupcyjnej Urz臋du Gminy Tar艂贸w - 2018_zarz_58

Zarz膮dzenie Nr 57/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_57

Zarz膮dzenie Nr 55/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorz膮dowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tar艂owie - 2018_zarz_55

Zarz膮dzenie Nr 54/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorz膮dowej instytucji kultury – Gminnego O艣rodka Kultury w Tar艂owie - 2018_zarz_54

Zarz膮dzenie Nr 53/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_53

Zarz膮dzenie Nr 52/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_52

Zarz膮dzenie Nr 51/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_51

Zarz膮dzenie Nr 50/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nosprawnych oraz ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiekun贸w prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szko艂y lub o艣rodka umo偶liwiaj膮cego realizacj臋 rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki - 2018_zarz_50

Zarz膮dzenie Nr 49/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej na wy艂onienie wykonawcy na zadanie inwestycyjne p.n.: Przebudowa dr贸g gminnych: 1.W贸lka Tar艂owska – Tomasz贸w, 2. Julian贸w – S艂upia Nadbrze偶na Wie艣, 3. Dorotka – Ciszyca G贸rna - 2018_zarz_49

Zarz膮dzenie Nr 48/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_48

Zarz膮dzenie Nr 47/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej na wy艂onienie wykonawcy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II i rozbi贸rka starego w ramach zadania pn: „Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II” - 2018_zarz_47

Zarz膮dzenie Nr 46/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 29 kwietnia  2018 roku w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze drogowej, spowodowanych nawalnymi opadami deszczu jakie wyst膮pi艂y na terenie Gminy Tar艂贸w 29 kwietnia 2018 roku - 2018_zarz_46

Zarz膮dzenie Nr 45/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 25 kwietnia  2018 roku w sprawie powo艂ania Komisji w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania: Zakup: Zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 wraz z desk膮 ortopedyczn膮 i szynami Kramera oraz Defibrylator贸w AED - 2018_zarz_45

Zarz膮dzenie Nr 44/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_44

Zarz膮dzenie Nr 43/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_43

Zarz膮dzenie Nr 42/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_42

Zarz膮dzenie Nr 41/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powo艂ania komisji na wy艂onienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie miejsca obs艂ugi rower贸w - 2018_zarz_41

Zarz膮dzenie Nr 40/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_40

Zarz膮dzenie Nr 39/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_39

Zarz膮dzenie Nr 38/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_38

Zarz膮dzenie Nr 37/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania po偶yczek dla stowarzysze艅 z terenu gminy Tar艂贸w na realizacj臋 zada艅 statutowych na terenie Gminy Tar艂贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej lub innych 艣rodk贸w pomocowych - 2018_zarz_37

Zarz膮dzenie Nr 36/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_36

Zarz膮dzenie Nr 35/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_35

Zarz膮dzenie Nr 34/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_34

Zarz膮dzenie Nr 33/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie 2018_zarz_33

Zarz膮dzenie Nr 32/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_32

Zarz膮dzenie Nr 31/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w za 2017 rok - 2018_zarz_31

Zarz膮dzenie Nr 30/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_30

Zarz膮dzenie Nr 29/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_29

Zarz膮dzenie Nr 28/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 06 marca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_28

Zarz膮dzenie Nr 27/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 06 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_27

Zarz膮dzenie Nr 25/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie og艂oszenia rozstrzygni臋cia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w roku 2018 w zakresie wspierania udzia艂u organizacji pozarz膮dowych w imprezach i zawodach sportowych, upowszechniania kultury i sportu w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y - 2018_zarz_25

Zarz膮dzenie Nr 24/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie powo艂ania Komisji do oceny ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w roku 2018 w zakresie udzia艂u organizacji pozarz膮dowych w imprezach i zawodach, upowszechniania kultury i sportu w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y - 2018_zarz_24

Zarz膮dzenie Nr 23/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych w Urz臋dzie Gminy Tar艂贸w, kt贸rych warto艣膰 szacunkowa nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 30,000 euro - 2018_zarz_23

Zarz膮dzenie Nr 22/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 28 luty 2018 roku w sprawie powo艂ania Komisji na wy艂onienie wykonawcy na 艣wiadczenie us艂ug transportowych kruszyw drogowych w 2018 r. - 2018_zarz_22

Zarz膮dzenie Nr 21/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 21 luty 2018 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu Gospodarowania 艢rodkami Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych wprowadzonego Zarz膮dzeniem Nr 22/2015 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 3 maja 2015 roku - 2018_zarz_21

Zarz膮dzenie Nr 20/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 12 luty 2018 roku w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej na wy艂onienie wykonawcy na zadanie pn.: Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego na przebudow臋 dr贸g gminnych stosownie do zaproszenia ofertowego Nr 2/2018 z dnia 01.02.2018 r. - 2018_zarz_20

Zarz膮dzenie Nr 19/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 12 luty 2018 roku w sprawie powo艂ania Komisji na wy艂onienie wykonawcy na sprzeda偶 kruszywa drogowego z 偶u偶la stalowniczego na 2018 roku: Maj膮c na celu wype艂nienie formalno艣ci zwi膮zanych z wy艂onieniem wykonawcy na dostaw臋 kruszywa drogowego z 偶u偶la stalowniczego na 2018r stosownie do Zaproszenia nr 1/2018 z dnia 30,01,2018 roku. - 2018_zarz_19

Zarz膮dzenie Nr 18/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 09 luty 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_18

Zarz膮dzenie Nr 16/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 05 luty 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie -2018_zarz_16

Zarz膮dzenie Nr 15/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 05 luty 2018 roku w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu na realizacj臋 zada艅 publicznych w roku 2018, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 2018_zarz_15

Zarz膮dzenie Nr 14/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do kasacji samochodu osobowego marki – Opel Astra - rok produkcji 2003 - nr rej. TOP S444 - 2018_zarz_14

Zarz膮dzenie Nr 13/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_13

Zarz膮dzenie Nr 12/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_12

Zarz膮dzenie Nr 11/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powo艂ania komisji do oceny przydatno艣ci maj膮tku ruchomego, kt贸ry nie nadaj臋 si臋 do dalszego u偶ytku –dotyczy samochodu: – Opel Astra - rok produkcji 2003 - nr rej. TOP S444 - 2018_zarz_11

Zarz膮dzenie Nr 10/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_10

Zarz膮dzenie Nr 9/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_9

Zarz膮dzenie Nr 8/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_8

Zarz膮dzenie Nr 7/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie Tar艂贸w odr臋bnymi ustawami na 2018 rok - 2018_zarz_7

Zarz膮dzenie Nr 6/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powo艂ania komisji na wy艂onienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie us艂ugi pe艂nienie nadzoru inwestycyjnego dla zadania „Przebudowa budynku Szko艂y Podstawowej w Tar艂owie” - 2018_zarz_6

Zarz膮dzenie Nr 5/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany ustalonego dnia wolnego dla pracownik贸w Urz臋du Gminy w Tar艂owie w zamian za dzie艅 艣wi膮teczny przypadaj膮cy na woln膮 sobot臋 w 2018 roku ze wzgl臋du na planowany brak energii elektrycznej dnia 19.01.2017 roku - 2018_zarz_5

Zarz膮dzenie Nr 4/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urz臋du Gminy w Tar艂owie - 2018_zarz_4

Zarz膮dzenie Nr 3/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracownik贸w Urz臋du Gminy w Tar艂owie w zamian za dzie艅 艣wi膮teczny przypadaj膮cy w woln膮 sobot臋 w 2018r. - 2018_zarz_3

Zarz膮dzenie Nr 2/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2018 rok - 2018_zarz_2

Zarz膮dzenie Nr 1/2018 W贸jta Gminy Tar艂贸w z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie realizacji - 2018_zarz_1

 

 
informacje wprowadzi艂:biptarlow
informacje wytworzy艂:
data ostatniej modyfikacji: 4 Stycznia 2019 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 134796