szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
2019

III sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 22 stycznia 2019 r.

Uchwa艂a Nr III/11/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy tar艂贸w na rok 2019 uch_III_11_19

Uchwa艂a Nr III/12/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2035 uch_III_12_19

Uchwa艂a Nr III/13/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie do projektu Gminy Tar艂贸w do partnerstwa projektowego i realizacji projektu pozakonkursowego ze 艣rodk贸w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢wi臋tokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 W艂膮czenie spo艂eczne i walka z ubustwem w ramach Dzia艂ania 9.1 Aktywna integracja zwi臋kszaj膮ca szans臋 na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy) Priorytet Inwestycji 9I Aktywne W艂膮czenie, w tym z my艣l膮 o promowaniu r贸wnych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwi臋kszeniu szans na zatrudnienie uch_III_13_19

Uchwa艂a Nr III/14/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie okre艣lenia wymaga艅 jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzi艂alno艣ci w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierz臋tamim, prowadzenie schronisk dla bezdomych zwietrz膮t a tak偶e grzebowski i spalarni zw艂ok i ich cz臋艣ci uch_III_14_19

Uchwa艂a Nr III/15/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalnia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozw膮zywania Problem贸w Alkoholowych wraz z Preliminarzem Wydatk贸w na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019 uch_III_15_19

Uchwa艂a Nr III/16/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarcznia wody i odprowadzania 艣ciek贸w obowi膮zuj膮cego na terenie Gminy Tar艂贸w do organu reguluj膮cego uch_III_16_19

Uchwa艂a Nr 31/2019 VI Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2019 roku uch_31_2019_RIO

IV sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 lutego 2019 r.

Uchwa艂a Nr IV/17/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2019 rok uch_IV_17_19

Uchwa艂a Nr IV/18/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2019-2035 uch_IV_18_19

Uchwa艂a Nr IV/19/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia plan贸w pracy komisji Rady Gminy w Tar艂owie na 2019 rok uch_IV_19_19

Uchwa艂a Nr IV/20/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji zg艂oszonej przez W贸jta Gminy Tar艂贸w dotycz膮cej utrzymania ONW dla wszystkich rolnik贸w Gminy Tar艂贸w na dotychczasowym poziomie uch_IV_20_19

V sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 28 marca 2019 r.

Uchwa艂a Nr V/21/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2019 rok uch_V_21_2019

Uchwa艂a Nr V/22/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2019-2035 uch_V_22_2019

Uchwa艂a Nr V/23/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 28 marca 2019 roku w sprawie niewyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy na rok 2020 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki uch_V_23_2019

Uchwa艂a Nr V/24/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Tar艂贸w uch_V_24_2019

Uchwa艂a Nr V/25/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyj臋cia gminnego programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Tar艂贸w w 2019 roku uch_V_25_2019

Uchwa艂a Nr V/26/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tar艂贸w na lata 2019-2021 uch_V_26_2019

Uchwa艂a Nr V/27/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych wysoko艣ci miesi臋cznych stawek czynszu najmu lub dzier偶awy lokali u偶ytkowych, mieszkalnych i grunt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Tar艂贸w uch_V_27_2019

VI sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 15 kwietnia 2019r.

Uchwa艂a Nr V/28/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2019 rok uch_VI_28_19

Uchwa艂a Nr V/29/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2019-2035 uch_VI_29_19

Uchwa艂a Nr V/30/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki o nr ewid: 493 w Czekarzewicach Drugich, gm. Tar艂贸w uch_VI_30_19

Uchwa艂a Nr V/31/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru od os贸b fizycznych podatku od nieruchomo艣ci, rolnego, le艣nego, w drodze inkasa oraz okre艣lenia inkasent贸w i wynagrodzenia za inkaso uch_VI_31_19

VII sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 maja 2019r.

Uchwa艂a Nr VII/32/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2019 rok uch_VII_32_2019

Uchwa艂a Nr VII/33/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2019-2035 uch_VII_33_2019

Uchwa艂a Nr VII/34/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji rocznego programu Gminy Tar艂贸w z organizacjami  pozarz膮dowymi i z innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2018 rok uch_VII_34_2019

Uchwa艂a Nr VII/35/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany w za艂膮czniku do Uchwa艂y Nr V/25/2019 Rady Gminy Tar艂贸w z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyj臋cia gminnego programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Tar艂贸w w 2019 roku uch_VII_35_2019

Uchwa艂a Nr VII/36/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 30 maja 2019 roku o zamiarze po艂膮czenia samorz膮dowych instytucji kultury - Gminnego O艣rodka Kultury w Tar艂owie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tar艂owie uch_VII_36_2019

Uchwa艂a Nr VII/37/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian do Statutu Gminy Tar艂贸w uch_VII_37_2019

VIII sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2019r.

Uchwa艂a Nr VIII/39/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla W贸jta Gminy Tar艂贸w uch_VIII_39_2019

Uchwa艂a Nr VIII/40/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Tar艂贸w za 2018 rok uch_VIII_40_2019

Uchwa艂a Nr VIII/41/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Tar艂贸w z wykonania bud偶etu za 2018 rok uch_VIII_41_2019

IX sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 czerwca 2019r.

Uchwa艂a Nr IX/42/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 dzia艂ki o nr ewid. gruntu 409/1 po艂o偶onej w Cegielni w formie bezprzetargowej uch_IX_42_2019

Uchwa艂a Nr IX/43/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 dzia艂ki o nr ewid. gruntu 287 po艂o偶onej w Ciszycy G贸rnej w formie bezprzetargowej uch_IX_43_2019

Uchwa艂a Nr IX/44/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci w trybie art. 231 搂 2 Kodeksu Cywilnego uch_IX_44_2019

Uchwa艂a Nr IX/45/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2019 rok uch_IX_45_2019

Uchwa艂a Nr IX/46/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2019-2035 uch_IX_46_2019

Uchwa艂a Nr IX/47/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie realizacji przez Gmin臋 Tar艂贸w Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 uch_IX_47_2019

X sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 lipca 2019r.

Uchwa艂a Nr X/48/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej uch_X_48_2019

Uchwa艂a Nr X/49/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2019 rok uch_X_49_2019

Uchwa艂a Nr X/50/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2019-2035 uch_X_50_2019

XI sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 sierpnia 2019r.

Uchwa艂a Nr XI/51/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂anie i zachowanie O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Tar艂owie uch_XI_51_2019

Uchwa艂a Nr XI/52/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2019 rok uch_XI_52_2019

Uchwa艂a Nr XI/53/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2019-2035 uch_XI_53_2019

Uchwa艂a Nr XI/54/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dr贸g gminnych, oraz ustalania jej przebiegu na terenie Gminy Tar艂贸w uch_XI_54_2019

Uchwa艂a Nr XI/55/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalania planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Tar艂贸w oraz okre艣lenia granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych, od dnia 1 wrze艣nia 2019 roku uch_XI_55_2019

Uchwa艂a Nr XI/56/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia uch_XI_56_2019

Uchwa艂a Nr XI/57/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu i sposobu powo艂ania i odwo艂ania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania uch_XI_57_2019

XII sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 sierpnia 2019r.

Uchwa艂a Nr XII/58/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy uch_XII_58_2019

Uchwa艂a Nr XII/59/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej w Opatowie na uchwa艂臋 Nr VI/24/15 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie nadania statut贸w jednostkom pomocniczym Gminy Tar艂贸w - so艂ectwom uch_XII_59_2019

Uchwa艂a Nr XII/60/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 dzia艂ki o nr ewid. gruntu 1473 po艂o偶onej w Sulejowie w formie bezprzetargowej uch_XII_60_2019

Uchwa艂a Nr XII/61/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 dzia艂ki o nr ewid. gruntu 1455 po艂o偶onej w Sulejowie w formie bezprzetargowej uch_XII_61_2019

Uchwa艂a Nr XII/62/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2019 rok uch_XII_62_2019

XIII sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 27 wrze艣nia 2019r.

Uchwa艂a Nr XIII/63/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 27 wrze艣nia 2019 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2019 rok  uch_XIII_63_2019

Uchwa艂a Nr XIII/63/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 27 wrze艣nia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2019-2035 uch_XIII_64_2019

Uchwa艂a Nr XIII/65/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 27 wrze艣nia 2019 roku w sprawie wyra偶enia zgody na przeniesienie w艂asno艣ci nieruchomo艣ci w trybie art. 231搂2 Kodeksu cywilnego uch_XIII_65_2019

XIV sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 pa藕dziernika 2019r.

Uchwa艂a Nr XIV/66/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 pa藕dziernika 2019 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2019 rok uch_XIV_66_2019

Uchwa艂a Nr XIV/67/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 pa藕dziernika 2019 roku w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie dzia艂ki o nr ewidencyjnym 116/2 w Mieczys艂awowie, Gmina Tra艂贸w uch_XIV_67_2019

Uchwa艂a Nr XIV/68/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 pa藕dziernika 2019 roku w sprawie zmiany tytu艂u i tre艣ci 搂 1 Uchwa艂y Nr X/48/19 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej uch_XIV_68_2019

Uchwa艂a Nr XIV/69/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 pa藕dziernika 2019 roku w sprawie  okre艣lenia stawek dotacji przedmiotowej dla zak艂ad贸w bud偶etowych oraz sposobu udzielania dotacji uch_XIV_69_2019

XV sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 listopada 2019r.

Uchwa艂a Nr XV/70/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2019 rok uch_XV_70_2019

Uchwa艂a Nr XV/71/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2019-2035 uch_XV_71_2019

Uchwa艂a Nr XV/72/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wyra偶enia zgody na przekazanie w u偶yczenie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej we wsi Czekarzewice Drugie na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Czekarzewicach Drugich uch_XV_72_2019

Uchwa艂a Nr XV/73/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Wsp贸艂pracy Gminy Tar艂贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2020 uch_XV_73_2019

Uchwa艂a Nr XV/74/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Tar艂贸w uch_XV_74_2019

Uchwa艂a Nr XV/75/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w uch_XV_75_2019

Uchwa艂a Nr XV/76/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w schronisku dla os贸b bezdomnych lub w schronisku dla os贸b bezdomnych z us艂ugami opieku艅czymi uch_XV_76_2019

XVI sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 10 grudnia 2019r.

Uchwa艂a Nr XVI/77/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2019 rok uch_XVI_77_2019

Uchwa艂a Nr XVI/78/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w podatku rolnego uch_XVI_78_2019

Uchwa艂a Nr XVI/79/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyodr臋bnienia 艢rodowiskowego Domu Samopomocy ze struktur O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Tar艂owie i utworzenia odr臋bnej jednostki organizacyjnej Gminy Tar艂贸w pod nazw膮 艢rodowiskowy Dom Samopomocy w Tar艂owie uch_XVI_79_2019    uch_XVI_79_2019_V2

Uchwa艂a Nr XVI/80/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie przyj臋cia statutu O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Tar艂owie uch_XVI_80_2019

Uchwa艂a Nr XVI/81/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Wsp贸艂pracy Gminy Tar艂贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2020 uch_XVI_81_2019

Uchwa艂a Nr XVI/82/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej op艂aty uch_XVI_82_2019

Uchwa艂a Nr XVI/83/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty z gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci uch_XVI_83_2019

XVII sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwa艂a Nr XVII/84/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2019 rok uch_XVII_84_19

Uchwa艂a Nr XVII/85/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Tar艂贸w na 2020 rok uch_XVII_85_19

Uchwa艂a Nr XVII/86/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2035 uch_XVII_86_19

Uchwa艂a Nr XVII/87/2019 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tar艂贸w uch_XVII_87_19

 
informacje wprowadzi艂:Dariusz Letkiewicz
informacje wytworzy艂:
data ostatniej modyfikacji: 17 Stycznia 2020 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 134838