szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
2020

XVIII sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 10 stycznia 2020r.

Uchwa艂a Nr XVIII/88/2020 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2020 rok uch_XVIII_88_2020

Uchwa艂a Nr XVIII/89/2020 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2020-2035 uch_XVIII_89_2020

Uchwa艂a Nr XVIII/90/2020 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej op艂aty uch_XVIII_90_2020

Uchwa艂a Nr XVIII/91/2020 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci uch_XVIII_91_2020

Uchwa艂a Nr XVIII/92/2020 Rady Gminy w Tar艂owie z  dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych, kt贸rych zarz膮dc膮 jest W贸jt Gminy Tar艂贸w uch_XVIII_92_2020    uch_XVIII_92_2020_V2


XIX sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 marca 2020r.

Uchwa艂a Nr XIX/93/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2020 rok uch_XIX_93_20

Uchwa艂a Nr XIX/94/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2020-2035 uch_XIX_94_20

Uchwa艂a Nr XIX/95/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie uchwalenia plan贸w pracy Komisji Rady Gminy w Tar艂owie na 2020 rok uch_XIX_95_20

Uchwa艂a Nr XIX/96/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych wraz z Preliminarzem Wydatk贸w na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2020 uch_XIX_96_20

Uchwa艂a Nr XIX/97/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego uch_XIX_97_20

Uchwa艂a Nr XIX/98/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie niewyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy na rok 2021 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki uch_XIX_98_20

Uchwa艂a Nr XIX/99/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wyra偶enia zgody na wynajem lokalu u偶ytkowego na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata i odst膮pienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu uch_XIX_99_20

Uchwa艂a Nr XIX/100/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przyj臋cia gminnego programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Tar艂贸w w 2020 roku uch_XIX_100_20


XX sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 maja 2020r.

Uchwa艂a Nr XX/101/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian do Uchwa艂y Nr III/5/14 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysoko艣ci diet dla radnych Rady Gminy w Tar艂owie uch_XX_101_20

Uchwa艂a Nr XX/102/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 maja 2020 roku o po艂膮czeniu samorz膮dowych instytucji kultury – Gminnego O艣rodka Kultury w Tar艂owie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tar艂owie uch_XX_102_20

Uchwa艂a Nr XX/103/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2020 rok uch_XX_103_20

Uchwa艂a Nr XX/104/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tar艂贸w na lata 2020-2035 uch_XX_104_20

Uchwa艂a Nr XX/105/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Tar艂贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za rok 2019 uch_XX_105_20

Uchwa艂a Nr XX/106/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej, sposobu jej poboru i termin贸w p艂atno艣ci oraz wyznaczenia inkasent贸w uch_XX_106_20

Uchwa艂a Nr XX/107/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie odst膮pienia od dochodzenia nale偶no艣ci cywilnoprawnych przypadaj膮cych Gminie Tar艂贸w, w stosunku do wskazanych przedsi臋biorc贸w, kt贸rych p艂ynno艣膰 finansowa uleg艂a pogorszeniu w zwi膮zku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 uch_XX_107_20

Uchwa艂a Nr XX/108/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie niedochodzenia nale偶no艣ci z tytu艂u rekompensaty, o kt贸rej mowa w art.10 ust.1  pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdzia艂aniu nadmiernym op贸藕nieniom w transakcjach handlowych uch_XX_108_20

XXI sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 czerwca 2020r.

Uchwa艂a Nr XXI/109/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wotum zaufania dla W贸jta Gminy Tar艂贸w. uch_XXI_109_20

Uchwa艂a Nr XXI/110/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2019 rok. uch_XXI_110_20

Uchwa艂a Nr XXI/111/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy Tar艂贸w za 2019 rok. uch_XXI_111_20

Uchwa艂a Nr XXI/112/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie realizacji przez Gmin臋 Tar艂贸w Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2020. uch_XXI_112_20

Uchwa艂a Nr XXI/113/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2020 rok. uch_XXI_113_20

Uchwa艂a Nr XXI/114/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tar艂贸w na 2020 -2035. uch_XXI_114_20


XXII sesja Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 lipca 2020r.

Uchwa艂a Nr XXII/115/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie przekazania do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okr臋gowej w Kielcach na Uchwa艂臋  Nr XIII/69/11 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powo艂ywani i odwo艂ywania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania. uch_XXII_115_20

Uchwa艂a Nr XXII/116/20 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie przekazania do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury  Okr臋gowej w Kielcach na Uchwa艂臋   Nr XXX/199/12 Rady Gminy w Tar艂owie z dnia 17 grudnia 2012 roku  w sprawie  uchwalenia zmiany w za艂膮czniku do Uchwa艂y Nr XIII/69/11 Rady Gminy w Tar艂owie  z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w  jego funkcjonowania. uch_XXII_116_20

 

 
informacje wprowadzi艂:biptarlow
informacje wytworzy艂:
data ostatniej modyfikacji: 5 Sierpnia 2020 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 134824